Manarasprings - kovovýroba

  slovakia gernamy great britain
     

 

F I L O Z O FI A  F I R M Y  -  V Ý Ň A T O K :

„Orientácia na zákazníka je stredobodom nášho konania. Presnosť dodávok, vysoká kvalita produktov a konkurencieschopné ceny sú najväčšou prioritou. Cieľom je nielen chápať a plniť požiadavky zákazníka, ale prekonať jeho očakávania.“

 


SKÚSENOSŤ A TRADÍCIA

vo výrobe technických pružín všetkých druhov, drôtených ohýbaných súčiastok a výliskov

KOMPETENTNÉ STREDISKO
na výrobu technických pružín, drôtených ohýbaných súčiastok, výliskov, odstrekovanie plastov a montáž celkov v malých, stredných a veľkých sériách

ZÁKAZNICKÉ PREDNOSTI

  • Dlhoročná skúsenosť
  • Technické poradenstvo pri dimenzovaní a konštrukcii
  • Výroba nástrojov
  • JIT-dodávky
  • Kvalita-ISO 9001:2000

MAMARASPRINGS POSKYTUJE
Skúsenosť a tradíciu vo výrobe technických pružín všetkých druhov, drôtených ohýbaných súčiastok a výliskov

Kompetentné stredisko na výrobu technických pružín, drôtených ohýbaných súčiastok, výliskov, odstrekovanie plastov a montáž celkov v malých, stredných a veľkých sériách

Výrobky
sú vyrábané podľa zákazníckych výkresov alebo sú vydimenzované podľa špecifických požiadaviek

Materiál
podľa vyžiadania zákazníka, pružinové oceľové drôty z nelegovaných, legovaných
a nehrdzavejúcich ocelí (EN 10270-1/2/3:2000)

Špeciálne možnosti
úpravy ako spájkovanie, bodové zváranie, nitovanie, montovanie, značenie farbou, popisovanie na požiadanie zákazníka je tiež možné

 

design: GET AHEAD®